Trening asertywności (2 dni)

Trening asertywności (2 dni)

Asertywność to modny termin, często o negatywnych konotacjach. W istocie postawa i zachowania asertywne przynoszą wymierne korzyści, ale wiążą się z określonymi zagrożeniami.
Wiedza o asertywności zdobyta na naszym szkoleniu, jak również poznane techniki asertywnych zachowań pozwolą Państwu świadomie kształtować swoje relacje w życiu zawodowym i prywatnym.

Cel szkolenia:

Przedstawienie zalet i zagrożeń postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych oraz trening technik i zachowań asertywnych.

Program:

 • Rola asertywności w funkcjonowaniu organizacji
  • Podstawowe informacje o asertywności
  • Prawa asertywne
  • Postawa asertywna
  • Style zachowań
 • Autodiagnoza
  • Autodiagnoza własnego stylu zachowań
  • Umiejętność określania własnych granic w relacjach interpersonalnych
 • Wyrażanie opinii
  • Asertywne wyrażanie niepopularnych opinii
  • Jak i kiedy asertywnie krytykować innych? (zasady udzielania informacji zwrotnej; asertywne wyrażanie opinii)
  • Asertywne przyjmowanie krytyki
  • Techniki asertywnego radzenia sobie z krytyką
   (m. in.: zamglanie; precyzowanie; zamiana oceny na opinię, technika FURA)
  • Jak i kiedy udzielać pochwał?
  • Zasady przyjmowania pochwał
 • Asertywna prośba i asertywna odmowa
  • Jak odmawiać prośbom innych ludzi?
  • Stopniowanie reakcji w wyrażaniu uczuć negatywnych
  • Technika „Komunikat od ja”
  • Asertywne wyrażanie próśb
  • Asertywne przyjmowanie odmowy
 • Agresja i gniew
  • Techniki asertywnego radzenia sobie z agresją
  • Asertywne wyrażanie gniewu
 • Postawa asertywna i kształtowanie asertywnych relacji
  • Rola asertywnej komunikacji w życiu zawodowym
  • Zalety i zagrożenia płynące z przyjmowania postawy asertywnej
  • Asertywność w kontakcie z klientem
  • Asertywność w pracy w zespole
  • Asertywność w kontaktach służbowych

Rozwijane kompetencje:
komunikatywność, skuteczność osobista, asertywne wyrażanie opinii, próśb, odmowa, reagowanie na pochwały, krytykę i agresję, kształtowanie asertywnych lub nieasertywnych postawy, relacji oraz zachowań w kontaktach interpersonalnych

Grupa szkoleniowa:
pracownicy różnych szczebli, od 8 do 15 osób, optymalnie 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa problemach lub dopasować ćwiczenia i symulacje do specyfiki Państwa zespołu oraz branży Państwa firmy.