Projekt FILM – zarządzanie projektami (2-3 dni)

Projekt FILM – zarządzanie projektami (2-3 dni)

Czym różni się projekt od procesu?
Jest nowy, niepowtarzalny, ograniczony w czasie, posiada swój własny budżet, zespół i project managera.

Dobry project manager posiada szeroki zakres specyficznych kompetencji pozwalających mu na osiąganie sukcesów. Każdą z nich da się wytrenować osobno, ale dopiero umiejętność kompleksowego ich wykorzystania gwarantuje sukces. Możecie się o tym przekonać tylko realizując projekt.

Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju warsztaty szkoleniowe na planie filmowym. W ciągu dwóch dni poznają Państwo podstawowe zagadnienia i metodyki zarządzania projektami. Realizując prawdziwy projekt filmowy, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu będziecie mieli Państwo możliwość rozwoju kompetencji managera projektu w praktyce.
Szkolenie zaprojektowane w unikalnej formule Smart-Fun pozwala zdobywać nowe kompetencje w niezwykle atrakcyjny sposób, dodatkowo integrując Uczestników warsztatów.

Cel szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania projektami i rozwój kluczowych kompetencji project managera, integracja pracowników

Zakres:

 • Projekt a proces
 • Przegląd metodyk zarządzania projektami
 • Rola i zadania lidera projektu
 • Kluczowi interesariusze projektu
 • Planowanie projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianami
 • Cykl życia projektu
 • Inicjacja projektu
 • Zamknięcie projektu
 • Ewaluacja projektu

Rozwijane kompetencje:
planowanie i organizacja pracy, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom realizacji planów, zarządzanie zespołem projektowym, zwiększenie wiedzy na temat metodyk zarządzania projektami

Grupa szkoleniowa:
Managerowie wszystkich szczebli zarządzania organizacją; wyższa kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy zespołów, project managerowie

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – trzy dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarządzania projektami, dopasować program szkolenia do specyfiki Państwa organizacji oraz harmonogramu wyjazdu firmowego.
Zakres merytoryczny możliwy do zrealizowania również w standardowej formule na sali szkoleniowej.