Mądra zabawa

Gry scenariuszowe, team-building

Gry szkoleniowo-integracyjne

Gry szkoleniowo-integracyjne

Imprezy outdoorowe towarzyszą ważnym wydarzeniom w życiu Organizacji, są nagrodą dla Zespołów za realizację celów lub okazją do wspólnego świętowania firmowego jubileuszu. Realizują dwa podstawowe cele:

• integrują Uczestników dając im możliwość poznania siebie nawzajem z innej strony, w niecodziennych warunkach,
• motywują ich do lepszej pracy wiążąc z Organizacją.

Obydwa te cele realizowane są poprzez zabawę i nietypowe przeżycia. Niektóre z nich są udziałem Uczestników po raz pierwszy w życiu.

W naszym rozwiązaniu dodajemy trzeci cel – merytoryczny.

Podczas gier terenowych wśród Uczestników wyzwalają są silne emocje, wchodzą oni w nowe dla siebie role, wypełniają niecodzienne zadania. Odpowiednio skonstruowane scenariusze gier terenowych oraz obserwacja grup Uczestników przez doświadczonych trenerów pozwala wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas zabawy do doskonalenia umiejętności potrzebnych w codziennej pracy zawodowej.

Na organizowane przez nas eventy składają się:

• spójna koncepcja imprezy – przystosowanie wszystkich elementów do wybranego klimatu eventu (lata 80-te, western, science-fiction i inne)
• szkolenia, prowadzone przy zastosowaniu niestandardowych technik i ćwiczeń (budowanie robotów, rzeczywistość rozszerzona, poszukiwanie agentów, produkcja filmu itp.)
• gry terenowe – niepowtarzalne emocje i „mądra zabawa”
• ćwiczenia outdoorowe, które wyposażą Uczestników w doświadczenia utrwalające umiejętności przydatne w pracy
• omówienie przeżytych doświadczeń i emocji w komfortowych warunkach przez trenera biznesu
• integracja Uczestników – budowanie zespołu

Realizacja gry terenowej w duchu „mądrej zabawy” możliwa jest dzięki stworzeniu zgranego zespołu pracowników i współpracowników. Kładziemy nacisk, aby każdy z nich miał duże umiejętności interpersonalne i proklienckie nastawienie, bez względu na pełnioną funkcję.

Moderatorzy grup to wyłącznie doświadczeni trenerzy organizacji. Dzięki tej zasadzie jesteśmy w stanie dbać o osiągnięcie celów merytorycznych gry terenowej przez cały proces – od jej projektowania, przez realizację, aż po follow-up. Wspólne doświadczenia Uczestników gry mogą być omawiane przez moderatorów – trenerów w grupach lub na forum wszystkich uczestników pod kątem komunikacji interpersonalnej, efektywnej współpracy, procesu grupowego i ról grupowych.