Kierowanie zespołem i przywództwo (2 dni)

Kierowanie zespołem i przywództwo (2 dni)

“Dobry manager powinien znać profil działalności firmy, którą zarządza. Ważniejsza jest jednak chęć stałego doskonalenia. Powinna to być osoba głodna wiedzy, nieprzestająca się uczyć.” (Ewa Adamczyk, Dyrektor Generalny NAJ International)

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji managerskich

Zakres:

 • rola i cechy lidera
 • źródła autorytetu
 • funkcje managera
 • cele i priorytety
 • planowanie pracy zespołu
 • wyznaczanie i rozliczanie zadań
 • motywacyjna funkcja kontroli
 • motywowanie finansowe i pozafinansowe
 • style kierowania
 • zarządzanie sytuacyjne
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych

Rozwijane kompetencje:
budowanie autorytetu, wyznaczenie celów, dostosowanie stylu kierowania do sytuacji, rozmowa motywująca, rozmowa korygująca, wiedza z zakresu metodyki zarządzania

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.