Komunikacja zarządcza (1-2 dni)

Komunikacja zarządcza (1-2 dni)

Komunikacja interpersonalna to podstawowe narzędzie zarządzania zespołem, a poziom kompetencji managera w tym obszarze ma kluczowe znaczenie dla efektywnego sprawowania funkcji zarządzania i delegowania zadań. Mimo, że umiejętności komunikacyjne rozwijamy od pierwszych chwil życia, wciąż zdarzają się sytuacje, w których jesteśmy źle rozumiani przez pracownika, zaskakują nas reakcje zespołu, co w konsekwencji obniża naszą efektywność.

Na naszym szkoleniu, będą Państwo mogli uporządkować swoją wiedzę w obszarze komunikacji zarządczej, a przede wszystkim poznać i przetrenować szereg skutecznych technik komunikacyjnych i rozwinąć swoje kompetencje managerskie w tym obszarze. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową zgodnie z zasadą
optimum teorii – MAXIMUM praktyki

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w pracy managera

Zakres:

  • Komunikacja jako proces
  • Komunikacja jednostronna i dwustronna w zarządzaniu
  • Najczęstsze problemy komunikacyjne i ich wpływ na efektywność organizacji
  • Narzędzia skutecznej komunikacji
  • Rola informacji zwrotnej w komunikacji zarządczej
  • Komunikacja w zespole – różne typy odbiorców
  • Wdrażanie procedur komunikacyjnych
  • Kaskadowanie informacji
  • Zasady konstruowania i przekazywania instrukcji

Rozwijane kompetencje:
komunikatywność, tworzenie instrukcji, wydawanie poleceń, identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych, aktywne słuchanie, świadome stosowanie technik komunikacyjnych

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa problemach, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.