Skuteczna komunikacja interpersonalna (2 dni)

Skuteczna komunikacja interpersonalna (2 dni)

Człowiek to istota społeczna, a istotą sukcesu w życiu zawodowym i osobistym jest umiejętność skutecznej komunikacji z klientami, współpracownikami, szefami, podwładnymi, partnerami… Mimo, że umiejętności komunikacyjne rozwijamy od pierwszych chwil życia, wciąż zdarzają się sytuacje, w których jesteśmy źle rozumiani, nie potrafimy się dogadać, co w konsekwencji rodzi wiele niepotrzebnych problemów.
Na naszym szkoleniu, będą Państwo mogli uporządkować swoją wiedzę na temat procesu komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim poznać i przetrenować szereg skutecznych technik komunikacyjnych i rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową – opiera się przede wszystkim na przećwiczeniu i przekazaniu określonych umiejętności, a nie na akademickim wykładzie.
optimum teorii – MAXIMUM praktyki

Cel szkolenia: Zwiększenie efektywności osobistej w kontaktach w życiu zawodowym i prywatnym poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, trening technik skutecznej komunikacji oraz zwiększenie świadomości interpersonalnej

Korzyści:
usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej
poznanie w praktyce efektywnych technik komunikacyjnych
identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych
certyfikat ukończenia szkolenia
materiały dydaktyczne

Grupa szkoleniowa:
pracownicy firm i innych organizacji, 6-15 osób

Zakres:

 • Komunikacja jako proces
 • Komunikowanie się w organizacji – efektywne systemy i procedury komunikacyjne
 • Standardy profesjonalnej komunikacji
 • Jak budować komunikat, aby był on zrozumiały dla innych?
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja kierunkowa
 • Mowa ciała
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych
 • Aktywne słuchanie
 • Techniki zadawania pytań
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni
 • Komunikacja w zespole
 • Style komunikowania się

Rozwijane kompetencje:
komunikatywność, inteligencja emocjonalna, aktywne słuchanie, zarządzanie informacją, kierowanie rozmową

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.