Warsztaty kreatywne (1-2 dni)

Warsztaty kreatywne (1-2 dni)

Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Wymaga się od nas coraz większej elastyczności w pracy, pomysłowości i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów. Jednocześnie szybkie tempo życia sprawia, iż często popadamy w rutynę, także w sposobie myślenia.

Warsztaty kreatywne, oprócz szeregu technik możliwych do wykorzystania przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, pozwalają nam również na gimnastykę umysłu i zachowanie sprawności intelektualnej.

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową – opiera się przede wszystkim na prezentacji i treningu określonych metod, a nie na akademickim wykładzie.

Cel szkolenia:
Zwiększenie otwartości na nową wiedzę i nowe doświadczenia oraz zapoznanie z zasadami i niektórymi narzędziami i metodami twórczego myślenia w kontekście pracy zawodowej

Program:

 • Proces kreacji
  • Okres przygotowawczy
  • Inkubacja
  • Iluminacja
  • Weryfikacja
 • Właściwości ludzkiego mózgu
  • Lewa i prawa półkula, ich rola i zadania w myśleniu przetwarzaniu informacji
  • Ćwiczenia koordynujące pracę półkul mózgowych
  • Sposoby odbierania, przetwarzania informacji
 • Mind Mapping – wykorzystanie map myśli w kreowaniu twórczych pomysłów
  • Myślenie wielokierunkowe
  • Zasady konstruowania map myśli
 • Wpływ przekonań na kreatywność.
  • Gdzie tkwi przyczyna ograniczeń w kreatywnym myśleniu i jak to zmienić
  • Zmiana ograniczających przekonań
  • Twórca, krytyk, realista – strategia twórczego myślenia wg Walta Disneya
 • Wybrane metody rozwiązywania problemów i innych twórczych działań
 • Trening kreatywności
  • Wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w praktycznym zadaniu

Rozwijane kompetencje:
kreatywność, elastyczność i spontaniczności w myśleniu, diagnoza problemów metodami kreatywnymi, przełamywanie barier twórczego myślenia

Grupa szkoleniowa:
pracownicy firm i innych organizacji, od 6 do 15 osób, optymalnie 8-12 osób

Uwagi:
W duchu mądrej zabawy proponujemy połączenie niezwykle atrakcyjnego eventu z rozwojem kompetencji pracowniczych lub/i managerskich. Forma warsztatów filmowych, pozwala na wysoki poziom emocji i zaangażowania i pozwala rozwijać umiejętności w nietypowych okolicznościach, przy pełnym skupieniu na realizacji projektu „tu i teraz”.

Filmowe warsztaty kreatywne Smart-Fun Studio to połączenie treningu kreatywności z eventem filmowym.

Dzięki bogatemu doświadczeniu Uczestników zdobytemu wspólnie podczas realizacji filmów, szkolenia Smart-Fun są skuteczniejsze niż tradycyjne “w sali”. Ponadto stworzony przez Uczestników film pomaga im wracać do warsztatów w późniejszym czasie, przez co łatwiejsze jest wdrożenie jego efektów w życie zawodowe.