Motywowanie pracowników (2 dni)

Motywowanie pracowników (2 dni)

Każdy z nas, aby dobrze wykonywać swoją pracę musi mieć odpowiednią motywację, niezależnie od stanowiska, czy pozycji w organizacji. Dlatego właśnie umiejętność motywowania podwładnych jest jedną z kluczowych kompetencji managerskich.

Na naszym szkoleniu poznamy najczęściej stosowane teorie motywacji. Nauczymy się diagnozować czynniki motywujące podwładnych i dopasowywać skuteczne narzędzia motywacyjne. Będą mieli Państwo również okazję przetrenować i przeanalizować rozmowy motywujące pracowników podczas szkolenia.
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową.
optimum teorii – MAXIMUM praktyki

Cel szkolenia: Zbudowanie umiejętności motywowania podwładnych

Zakres:

  • Teorie motywacji
  • Metody rozpoznawania potrzeb pracowników
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Klasyfikacja potrzeb pracowniczych
  • Rozmowa motywująca
  • Dostosowanie narzędzi motywowania do etapu rozwoju pracownika
  • Finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne
  • Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym pracowników
  • Stereotypy związane z motywowaniem i ich konsekwencje dla organizacji

Rozwijane kompetencje:
identyfikacja czynników motywujących pracowników, umiejętność dostosowywania narzędzi motywacyjnych do indywidualnych i grupowych potrzeb pracowników, prowadzenie rozmów motywujących

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa zagadnieniach, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.