Rekrutacja i selekcja (2 dni)

Rekrutacja i selekcja (2 dni)

Budowanie efektywnego zespołu rozpoczyna się od znalezienia i doboru jego członków. Ograniczenia rynku pracy sprawiają, iż błędy popełnione na tym etapie są często bardzo kosztowne. Z tego względu każdy manager powinien rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze, niezależnie od zakresu wsparcia pionu HR w organizacji.

Na naszym szkoleniu, w praktycznych ćwiczeniach przejdą Państwo przez cały proces rekrutacji i selekcji poznając jego najważniejsze aspekty. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową
optimum teorii – MAXIMUM praktyki

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji managerskich w zakresie planowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji

Zakres:

  • Rekrutacja i selekcja – definicja pojęć
  • Opisy stanowisk pracy i profili kandydatów
  • Metody i źródła rekrutacji kandydatów
  • Etapy procesu rekrutacyjnego
  • Analiza dokumentów aplikacyjnych
  • Kanon rozmowy rekrutacyjnej
  • Narzędzia diagnozy kompetencji kandydatów
  • Ocena kompetencji kandydatów
  • Uwarunkowania prawne w procesie rekrutacji i selekcji

Rozwijane kompetencje:
tworzenie opisów stanowisk pracy i profili kandydatów, wybór źródeł i narzędzi pozyskiwania kandydatów
prowadzenie efektywnej rozmowy rekrutacyjnej, stosowanie kryteriów skutecznej selekcji kandydatów

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.