Zarządzanie rozwojem pracowników (2 dni)

Zarządzanie rozwojem pracowników (2 dni)

Dynamiczne zmiany w otoczeniu każdej firmy wymagają od managerów dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w coraz szerszym zakresie. Zarządzając rozwojem swoich pracowników musimy uwzględnić specyficzne uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych. Jeszcze bardziej ambitnym dla managera zadaniem jest wejście w rolę coacha.
W ciągu trzech dni warsztatów skoncentrujemy się na rozwoju kluczowych kompetencji managerskich w obszarze zarządzania rozwojem pracowników. Podczas ćwiczeń praktycznych będą mieli Państwo okazję przetrenować i przeanalizować własne zachowania w roli coacha, by w sposób świadomy i odpowiedzialny stosować je w pracy.

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem pracowników i prowadzenie coachingu managerskiego

Zakres:

 • Diagnoza kompetencji pracowniczych i określanie luk kompetencyjnych
 • Planowanie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników
 • Przegląd metod rozwoju kompetencji
 • Proces uczenia się dorosłych
 • Angażowanie pracowników do indywidualnego rozwoju
 • Definiowanie i formułowanie celów rozwojowych
 • Manager coachem – jego rola i kluczowe zadania
 • Istota coachingu w zarządzaniu personelem
 • Warunki efektywnego coachingu managerskiego
 • Etapy prowadzenia coachingu
 • Planowanie zadań w ramach procesu coachingu
 • Techniki komunikacyjne w procesie coachingu
 • Ewaluacja w procesie coachingu
 • Motywacyjna rola coachingu

Rozwijane kompetencje:
Zarządzanie rozwojem pracowników, budowanie ścieżek kariery, coaching managerski

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – 2 dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.