Struktura tytułów wpisów w kategorii oferta

tytuł/nazwa wpisu : nazwa usługi (np. szkolenia) lub grupy usługi
title i wypis : hasłowy, nośny, np. “mądra zabawa”,
pojawia się jako główne hasło w nagłówku wpisu (Title) oraz jako podpis pod nazwą usługi/grupy usług (wypis) na stronie Oferta
Subtitle : konkretne wyjaśnienie o co chodzi w danej usłudze lub grupie usług

Poza tym ważne:

  • Select Element of Hedear Post: Title/Subtitle on Header
  • Thumbnail Posts Position: Default

Menu BrandCrafters – Single Post

  • Disable Single Post Comments
  • Post Sidebar Position: Default
  • Title position: Show title before post image

DO NOT

  • Enable Author Info
  • Show Post Publish Date