Od konfliktu do współpracy (1-2 dni)

Od konfliktu do współpracy (1-2 dni)

Człowiek to istota społeczna, dlatego pracownicy firm najlepiej funkcjonują w zespołach. Efektywne zespoły to takie, które wypracowały własne wartości i normy postępowania, potrafią otwarcie się komunikować i rozwiązywać konflikty… jednym słowem: współpracować.

Cel szkolenia:

Wzrost efektywności zespołów poprzez rozwój umiejętności współpracy.

Zakres:

  • proces budowania zespołu
  • role w zespole
  • komunikacja w zespole
  • źródła konfliktów w zespole
  • zarządzanie emocjami w konflikcie
  • style rozwiązywania konfliktów wg Thomasa-Killmana
  • pozytywna rola konfliktów w organizacji
  • warunki efektywnej współpracy w zespole

Rozwijane kompetencje:

współpraca, komunikacja na forum grupy, rozwiązywanie konfliktów, kontrola emocji, świadomość procesu powstawania zespołu i ról grupowych

Grupa szkoleniowa:

pracownicy różnych szczebli, od 8 do 15 osób, optymalnie 12 osób
Uwagi:

Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu i technikach sprzedaży lub dopasować ćwiczenia i symulacje do specyfiki Państwa zespołu oraz branży Państwa firmy. W przypadku większych zespołów prowadzimy równoległe warsztaty w podgrupach ze wspólnymi fragmentami dla wszystkich na początku i końcu szkolenia.