Wystąpienia publiczne i medialne (2 dni)

Wystąpienia publiczne i medialne (2 dni)

Umiejętność efektywnych wystąpień publicznych jest potrzebna każdemu managerowi i prawie każdemu specjaliście. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprawił, że różnorodne media są coraz bardziej obecne w życiu każdej organizacji.
Na naszym szkoleniu trenujemy formy skutecznego przekazu, oswoić technikę, pokazać tricki, które pozwolą każdemu z Uczestnikom na budowanie własnego warsztatu prezentera.
Szkolenie w małej grupie pozwala na optymalny balans między teorią a praktycznym treningiem oraz na indywidualną pracę trenerów z każdym z Uczestników.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie indywidualnego warsztatu umiejętności skutecznego przekazu w wystąpieniach publicznych i medialnych

Zakres:

Wystąpienie to komunikacja. Cztery podstawowe elementy prezentacji

 • Cel, czyli co chcesz osiągnąć?
 • Odbiorcy, czyli Twoja widownia.
 • Przekaz, czyli to, co chcesz zakomunikować odbiorcom.
 • Nadawca, czyli Ty jako prezenter.

Odbiorcy, czyli widownia. Budowanie przekazu

 • Potrzeby odbiorców.
 • Dopasowanie przekazu do odbiorców.
 • Zbieranie informacji potrzebnych do prezentacji.
 • Jak zbudować skuteczny przekaz?
 • Środki przekazu – jak je wykorzystywać?

Czas i miejsce – trening stosowania narzędzi prezentacyjnych.

 • Miejsce prezentacji.
 • Czas prezentacji.
 • Zarządzanie przestrzenią – proksemika.
 • Wykorzystanie światła.
 • Praca z kamerą i mikrofonem

Autoprezentacja – trening kontroli własnego wizerunku.

 • Jak zachowywać się podczas prezentacji?
 • Wygląd.
 • Gestykulacja.
 • Poprawna wymowa.Dykcja.
 • Praca z obiektywem.
 • Jak walczyć z tremą i stresem?

Trening technik kontaktu z widownią.

 • Jak utrzymać uwagę publiczności?
 • Jak odpowiadać na pytania publiczności?
 • Trudni uczestnicy – metody reakcji na trudne zachowania.
 • Trudne sytuacje podczas prezentacji – case studies.

Symulacje wystąpień publicznych.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.
 • Sesja informacji zwrotnych.

Rozwijane kompetencje:
komunikatywność, wystąpienia publiczne, autoprezentacja, umiejętność przekazywania wiedzy i informacji, inteligencja emocjonalna, aktywne słuchanie, radzenie sobie ze stresem, perswazyjność

Grupa szkoleniowa:
managerowie różnych szczebli, od 6 do 12 osób, specjaliści, trenerzy,

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa problemach. Podczas warsztatów pracujemy także na realnych wystąpieniach z  życia zawodowego Uczestników.
Szkolenia z wystąpień publicznych realizujemy w małych grupach (do 6 osób) lub indywidualnie, z wykorzystaniem trenera, filmowców, aktorów, wizażystów oraz sprzętu technicznego – w zależności od potrzeb Uczestników.