Zarządzanie pomysłami (2 dni)

Zarządzanie pomysłami (2 dni)

Innowacje i rozwój w Twojej firmie mogą i powinny powstawać tam gdzie są najbardziej potrzebne – w miejscach pracy.

Usprawnianie procesów przez bezpośrednio zaangażowanych pracowników jest kluczem do szybkiego wdrożenia innowacji i rozwoju.

Szkolenie z zarządzania pomysłami nauczy Cię usystematyzowanego procesu wyławiania pomysłów w Twojej organizacji oraz wdrażania tych z największym potencjałem.

Badania prowadzone podczas wdrażania Jenni – Innovation Process Management Software – w amerykańskich przedsiębiorstwach, pokazały, że podczas kampanii poszukujących innowacji, 100 uczestników tworzyło 20-50 pomysłów, z których 30-50% nadawało się do realizacji. Ile innowacji i usprawnień można odnaleźć w Twojej firmie?

Od pomysłu do sukcesu:

  • Skąd biorą się dobre pomysły w firmie?
  • Jak zachęcić ludzi do dzielenia się pomysłami?
  • Jak przekształcić dobry pomysł w dobry projekt?
  • Jak zainspirować do usprawniania i innowacji?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznasz różnicę pomiędzy “skrzynką na pomysły” a kampanią innowacyjności w organizacji.

  1. Kampania innowacji (stawianie wyzwań)
  2. Motywowanie
  3. Nagradzanie
  4. Ewaluacja
  5. Wdrożenie