Zarządzanie projektami (2-3 dni)

Zarządzanie projektami (2-3 dni)

Dlaczego pewne projekty się nie udają?
Ile razy da się przełożyć dead-line projektu?
Ile jeszcze aktywności da się zaplanować na jeden dzień roboczy?
Jakie są nasze granice wytrzymałości w warunkach permanentnego braku czasu?

Jeśli nie chcecie Państwo więcej szukać odpowiedzi na te i podobne pytania, zapraszamy na nasze szkolenia. Prowadzący zapoznają Was z najczęściej stosowanymi metodykami zarządzania projektami, podzielą się doświadczeniami z własnych projektów. W praktycznych zadaniach będziecie doskonalić umiejętności .pozwalające na osiąganie sukcesów w zarządzaniu projektami.

Szkolenie zaprojektowane w unikalnej formule Smart-Fun pozwala zdobywać nowe kompetencje w niezwykle atrakcyjny sposób, dodatkowo integrując Uczestników warsztatów. Możliwa jest także realizacja programu szkolenia w warunkach tradycyjnej sali szkoleniowej.

Cel szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania projektami i rozwój kluczowych kompetencji project managera, integracja pracowników

Zakres:

 • Projekt a proces
 • Przegląd metodyk zarządzania projektami
 • Rola i zadania lidera projektu
 • Kluczowi interesariusze projektu
 • Planowanie projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianami
 • Cykl życia projektu
 • Inicjacja projektu
 • Zamknięcie projektu
 • Ewaluacja projektu

Rozwijane kompetencje:
planowanie i organizacja pracy, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom realizacji planów, zarządzanie zespołem projektowym, zwiększenie wiedzy na temat metodyk zarządzania projektami

Grupa szkoleniowa:
Managerowie wszystkich szczebli zarządzania organizacją; wyższa kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy zespołów, project managerowie

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarządzania projektami, dopasować program szkolenia do specyfiki Państwa organizacji oraz harmonogramu wyjazdu firmowego.
Program szkolenia oferujemy również w bardzo skutecznej formule warsztatów filmowych.