Zarządzanie zespołem sprzedażowym (2 dni)

Zarządzanie zespołem sprzedażowym (2 dni)

Manager sprzedaży jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie podległym terenem pracy i zespołem sprzedaży. Znając potencjał swoich podwładnych oraz rynku przekazuje handlowcom cele do realizacji i systematycznie egzekwuje ich wykonanie.
Skuteczny menedżer potrafi zwiększać poczucia odpowiedzialności i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Potrafi rozpoznawać i stosować mechanizmy pobudzające pracowników do efektywnego działania i rozwijania nowych, pożądanych postaw sprzedażowych.

Cel szkolenia:Rozwój kompetencji zarządzania zespołem sprzedażowym

Zakres:

  • Proces sprzedaży
  • Rola i zadania managera sprzedaży
  • Kompetencje sprzedawcy
  • Ustalanie planów sprzedażowych
  • Narzędzia wspomagające sprzedaż
  • Systemy motywacyjne
  • Analiza wyników sprzedaży
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
  • Wizyta coachingowa
  • Narzędzia kontroli zespołu sprzedażowego
  • Rekrutacja i selekcja członków zespołu sprzedażowego

Rozwijane kompetencje:
planowanie pracy swojego zespołu, motywowanie, prowadzenie wizyt coachingowych, konstruktywna informacja zwrotna

Grupa szkoleniowa:
managerowie sprzedaży, kierownicy regionalni, od 6 do 12 osób

Uwagi:
Optymalny czas szkolenia – dwa dni po 8h – może być modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta. Podobnie zakres szkolenia – możemy skupić się na najważniejszych dla Państwa elementach procesu zarzadzania, dopasować ćwiczenia i case studies do specyfiki Państwa organizacji oraz przepracować z Uczestnikami realne sytuacje z ich życia zawodowego.