Zarządzanie zmianą (2 dni)

Zarządzanie zmianą (2 dni)

Warsztaty umiejętności zarządzania zespołem podczas wprowadzania zmian w organizacji.